TRANSPARANTIE INFO

 

Beleidsplan : 

Stichting Faranfare Mali heeft als doel de armoede in Mali te bestrijden en de levensomstandigheden van de inwoners te verbeteren.

Stichting Faranfare Mali tracht haar doel te bereiken door het bevorderen van kleinschalige landbouw waardoor de voedselproductie geoptimaliseerd wordt, het bevorderen van ondernemersschap, van het gebruik van zonne-energie en het verstrekken van andere hulp na overleg met de bevolking.

 

De hulpverlening is in eerste instantie gericht op het district Kayes in Mali. 

  

Gerealiseerde projecten:

2012 - 2015 ondersteuning in diverse dorpjes in omgeving van Kayes, landbouwprojecten, waterpompen, waterputten en een huis gebouwd voor de bewaker van Seke, tijdens de Ramadan werd ieder jaar suiker, rijst en thee gestuurd naar diverse dorpjes in de omgeving van Kayes.

2016 onze contactpersoon in Mali is overleden en wij missen hem

2016 - 2017 aanschaf terreinauto voor het dorpje Seke, vervoer van zieke mensen en schoolkinderen, tuinbouwprojecten, bomen geplant

2018 voortzetten kleinschalige landbouwprojecten in diverse dorpjes rond Kayes 

2019 eind van dit jaar gestopt met de stichting, zonder onze contactpersoon werd het moeilijk om met nieuwe projecten te starten

December 2019 stichting Faranfare Mali opgeheven

 

 

Fondsenwerving :

Stichting Faranfare Mali werfde fondsen door donaties van particulieren, collectes in kerken werden geschonken aan Stichting Faranfare Mali. Statiegeld werd gecollecteerd in supermarkten en aan  Stichting Faranfare Mali gedoneerd.

 

Fondsenbehering : 

De fondsen werden 100 % aan Stichting Faranfare Mali besteed. 

De leden van Stichting Faranfare Mali werkten allen op vrijwilligersbasis. 

 

Fondsenbesteding : 

De hulp werd verstrekt na overleg met de bevolking. 

 

 

Download
Newsletter Stichting Faranfare Mali
December 2014
Newsletter Stichting FARANFARE MALI
Adobe Acrobat Document 156.1 KB
Download
Newsletter Stichting Faranfare Mali
December 2015 - Januari 2016
NEWSLETTER Stichting Faranfare Mali DEC
Adobe Acrobat Document 237.3 KB
Download
Stichting Faranfare herdenkt Cheickne Doucara
Newsletter Juli 2016
NEWSLETTER Stichting Faranfare Mali JUL
Adobe Acrobat Document 242.2 KB